در انتشار اخبار 2 حادثه اخیر قم در حق شهرداری بی‌انصافی شد/ رسانه‌ها به دور از سیاسی‌کاری ابعاد حادثه را ریشه‌یابی کنند

در انتشار اخبار 2 حادثه اخیر قم در حق شهرداری بی‌انصافی شد/ رسانه‌ها به دور از سیاسی‌کاری ابعاد حادثه را ریشه‌یابی کنند
عضو شورای اسلامی شهر قم از اصحاب رسانه خواست تا به دور از نگاه سیاسی و جناحی به اصل موضوع و ریشه‌یابی حوادث اخیر شهر بپردازند و گفت: عده‌ای معدود و معاند نظام اسلامی از این درگاه استفاده کرده و به مدیریت شهری حمله می‌کنند.

در انتشار اخبار 2 حادثه اخیر قم در حق شهرداری بی‌انصافی شد/ رسانه‌ها به دور از سیاسی‌کاری ابعاد حادثه را ریشه‌یابی کنند

عضو شورای اسلامی شهر قم از اصحاب رسانه خواست تا به دور از نگاه سیاسی و جناحی به اصل موضوع و ریشه‌یابی حوادث اخیر شهر بپردازند و گفت: عده‌ای معدود و معاند نظام اسلامی از این درگاه استفاده کرده و به مدیریت شهری حمله می‌کنند.
در انتشار اخبار 2 حادثه اخیر قم در حق شهرداری بی‌انصافی شد/ رسانه‌ها به دور از سیاسی‌کاری ابعاد حادثه را ریشه‌یابی کنند

View more posts from this author