در انتظار باران مغفرت در جوار آستان امن حسین‌بن موسی‌الکاظم(ع)+تصاویر

در انتظار باران مغفرت در جوار آستان امن حسین‌بن موسی‌الکاظم(ع)+تصاویر
مراسم معنوی لیالی قدر در طبس هر ساله در جوار آستان مقدس و مطهر حسین‌بن موسی‌الکاظم(ع)، برادر بزرگوار امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

در انتظار باران مغفرت در جوار آستان امن حسین‌بن موسی‌الکاظم(ع)+تصاویر

مراسم معنوی لیالی قدر در طبس هر ساله در جوار آستان مقدس و مطهر حسین‌بن موسی‌الکاظم(ع)، برادر بزرگوار امام رضا(ع) برگزار می‌شود.
در انتظار باران مغفرت در جوار آستان امن حسین‌بن موسی‌الکاظم(ع)+تصاویر

مجله اتومبیل

View more posts from this author