دستگاه‌های اجرایی خرید تولیدات بومی را در اولویت قرار دهند

دستگاه‌های اجرایی خرید تولیدات بومی را در اولویت قرار دهند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: در خرید محصولات لازم برای رفع نیازهای دستگاه‌های اجرایی، خرید تولیدات داخلی استان قزوین باید در اولویت قرار گیرد.

دستگاه‌های اجرایی خرید تولیدات بومی را در اولویت قرار دهند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: در خرید محصولات لازم برای رفع نیازهای دستگاه‌های اجرایی، خرید تولیدات داخلی استان قزوین باید در اولویت قرار گیرد.
دستگاه‌های اجرایی خرید تولیدات بومی را در اولویت قرار دهند

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author