دستگاه خاصی متولی ازدواج جوانان نیست / گله‌مندی جوانان از بالا بودن هزینه کلاس‌های اوقات فراغت

دستگاه خاصی متولی ازدواج جوانان نیست / گله‌مندی جوانان از بالا بودن هزینه کلاس‌های اوقات فراغت
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه هیچ دستگاهی به طور خاص متولی ازدواج جوانان نیست،‌ گفت: 19 دستگاه در بحث ازدواج جوانان موظف هستند.

دستگاه خاصی متولی ازدواج جوانان نیست / گله‌مندی جوانان از بالا بودن هزینه کلاس‌های اوقات فراغت

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه هیچ دستگاهی به طور خاص متولی ازدواج جوانان نیست،‌ گفت: 19 دستگاه در بحث ازدواج جوانان موظف هستند.
دستگاه خاصی متولی ازدواج جوانان نیست / گله‌مندی جوانان از بالا بودن هزینه کلاس‌های اوقات فراغت

فروش بک لینک

مرکز فیلم

View more posts from this author