دستگیری جاعل 20 میلیاردی

دستگیری جاعل 20 میلیاردی
رئیس پلیس آگاهی استان قم با اشاره به دستگیری یک جاعل حرفه‌ای توسط مأموران پلیس آگاهی استان قم گفت: متهم از 56 نفر در کشور 20 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

دستگیری جاعل 20 میلیاردی

رئیس پلیس آگاهی استان قم با اشاره به دستگیری یک جاعل حرفه‌ای توسط مأموران پلیس آگاهی استان قم گفت: متهم از 56 نفر در کشور 20 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.
دستگیری جاعل 20 میلیاردی

View more posts from this author