دستگیری سرکرده بزرگترین باند بین‌المللی موادمخدر در جنوب‌شرق کشور

دستگیری سرکرده بزرگترین باند بین‌المللی موادمخدر در جنوب‌شرق کشور
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری سرکرده بزرگترین باند سازمان‌یافته و بین‌المللی موادمخدر در جنوب‌شرق کشور خبر داد.

دستگیری سرکرده بزرگترین باند بین‌المللی موادمخدر در جنوب‌شرق کشور

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری سرکرده بزرگترین باند سازمان‌یافته و بین‌المللی موادمخدر در جنوب‌شرق کشور خبر داد.
دستگیری سرکرده بزرگترین باند بین‌المللی موادمخدر در جنوب‌شرق کشور

View more posts from this author