دستگیری قاتل مسلح کمتر از یک ماه در شهرستان سرباز

دستگیری قاتل مسلح کمتر از یک ماه در شهرستان سرباز
فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از دستگیری قاتل فراری که مرد میانسالی را در شهرستان سراوان به قتل رسانده بود در کمتر از یک ماه خبر داد.

دستگیری قاتل مسلح کمتر از یک ماه در شهرستان سرباز

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از دستگیری قاتل فراری که مرد میانسالی را در شهرستان سراوان به قتل رسانده بود در کمتر از یک ماه خبر داد.
دستگیری قاتل مسلح کمتر از یک ماه در شهرستان سرباز

View more posts from this author