دستگیری مرد 35 ساله به جرم انتشار تصاویر بانوان در شاهرود

دستگیری مرد 35 ساله به جرم انتشار تصاویر بانوان در شاهرود
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه عامل انتشار تصاویر بانوان در فضای مجازی توسط مأموران پلیس فتای این شهرستان شناسایی و دستگیر شد، گفت: در این پرونده مرد 35 ساله تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری مرد 35 ساله به جرم انتشار تصاویر بانوان در شاهرود

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه عامل انتشار تصاویر بانوان در فضای مجازی توسط مأموران پلیس فتای این شهرستان شناسایی و دستگیر شد، گفت: در این پرونده مرد 35 ساله تحویل مراجع قضایی شد.
دستگیری مرد 35 ساله به جرم انتشار تصاویر بانوان در شاهرود

View more posts from this author