دستگیری کلاهبردار اینترنتی در زنجان/ زندان عاقبت کلاهبرداری با فیشینگ

دستگیری کلاهبردار اینترنتی در زنجان/ زندان عاقبت کلاهبرداری با فیشینگ
رئیس پلیس فتای استان زنجان از دستگیری کلاهبردار اینترنتی که با استفاده از فیشینگ حساب مردم را خالی می‌کرد خبر داد.

دستگیری کلاهبردار اینترنتی در زنجان/ زندان عاقبت کلاهبرداری با فیشینگ

رئیس پلیس فتای استان زنجان از دستگیری کلاهبردار اینترنتی که با استفاده از فیشینگ حساب مردم را خالی می‌کرد خبر داد.
دستگیری کلاهبردار اینترنتی در زنجان/ زندان عاقبت کلاهبرداری با فیشینگ

View more posts from this author