دستگیری کلاه‌بردار میلیاردی در خراسان‌شمالی

دستگیری کلاه‌بردار میلیاردی در خراسان‌شمالی
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیری کلاه‌بردار حرفه‌ای و کشف یک فقره کلاه‌برداری به ارزش 5 میلیارد و 760 میلیون ریال در شهرستان بجنورد خبر داد.

دستگیری کلاه‌بردار میلیاردی در خراسان‌شمالی

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیری کلاه‌بردار حرفه‌ای و کشف یک فقره کلاه‌برداری به ارزش 5 میلیارد و 760 میلیون ریال در شهرستان بجنورد خبر داد.
دستگیری کلاه‌بردار میلیاردی در خراسان‌شمالی

View more posts from this author