دستگیری 2 سارق محتویات داخل خودرو در شهریار

دستگیری 2 سارق محتویات داخل خودرو در شهریار
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از کشف 43 فقره سرقت محتویات داخل خودرو و دستگیری عاملان آن در این شهرستان خبر داد.

دستگیری 2 سارق محتویات داخل خودرو در شهریار

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از کشف 43 فقره سرقت محتویات داخل خودرو و دستگیری عاملان آن در این شهرستان خبر داد.
دستگیری 2 سارق محتویات داخل خودرو در شهریار

ganool review

View more posts from this author