دستگیری 50 توزیع‌کننده مواد محترقه در مازندران/ کشف 500 هزار ترقه

دستگیری 50 توزیع‌کننده مواد محترقه در مازندران/ کشف 500 هزار ترقه
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: 50 نفر از افراد در زمینه تولید و توزیع مواد محترقه در مازندران دستگیر شدند که 13 نفر آنها دارای سابقه قضایی بودند.

دستگیری 50 توزیع‌کننده مواد محترقه در مازندران/ کشف 500 هزار ترقه

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: 50 نفر از افراد در زمینه تولید و توزیع مواد محترقه در مازندران دستگیر شدند که 13 نفر آنها دارای سابقه قضایی بودند.
دستگیری 50 توزیع‌کننده مواد محترقه در مازندران/ کشف 500 هزار ترقه

View more posts from this author