دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می‌شود

دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک گفت: دشت ورامین این هفته میزبان دو شهید گمنام است که استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می‌شود.

دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک گفت: دشت ورامین این هفته میزبان دو شهید گمنام است که استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می‌شود.
دشت ورامین میزبان شهدای گمنام/ استقبال در قرچک، وداع در ورامین و تشییع در پیشوا انجام می‌شود

View more posts from this author