دشمنان جرأت ایجاد بی‌نظمی در ایران را ندارند

دشمنان جرأت ایجاد بی‌نظمی در ایران را ندارند
فرماندار شهرستان سلطانیه گفت: دشمنان ایران اسلامی در حال حاضر جرأت و همچنین جسارت ایجاد بی‌نظمی در ایران اسلامی را ندارند.

دشمنان جرأت ایجاد بی‌نظمی در ایران را ندارند

فرماندار شهرستان سلطانیه گفت: دشمنان ایران اسلامی در حال حاضر جرأت و همچنین جسارت ایجاد بی‌نظمی در ایران اسلامی را ندارند.
دشمنان جرأت ایجاد بی‌نظمی در ایران را ندارند

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author