دشمن با ماهواره‌ در حال شکار جوانان است/ مسئولین برای تفریح جوانان چاره‌اندیشی کنند

دشمن با ماهواره‌ در حال شکار جوانان است/ مسئولین برای تفریح جوانان چاره‌اندیشی کنند
خطیب جمعه قوچان با اشاره به اینکه دشمن با ماهواره‌ها در حال شکار جوانان است به مسئولین توصیه کرد تا در رابطه با اشتغال، تحصیل و فراهم‌کردن امکانات تفریحی برای این قشر از جامعه فکر و تمهیداتی بیاندیشند.

دشمن با ماهواره‌ در حال شکار جوانان است/ مسئولین برای تفریح جوانان چاره‌اندیشی کنند

خطیب جمعه قوچان با اشاره به اینکه دشمن با ماهواره‌ها در حال شکار جوانان است به مسئولین توصیه کرد تا در رابطه با اشتغال، تحصیل و فراهم‌کردن امکانات تفریحی برای این قشر از جامعه فکر و تمهیداتی بیاندیشند.
دشمن با ماهواره‌ در حال شکار جوانان است/ مسئولین برای تفریح جوانان چاره‌اندیشی کنند

بک لینک رنک 5

میهن دانلود

View more posts from this author