دشمن با همه توان به میدان آمده است/ راه حل مشکلات اطاعت از فرامین رهبری است

دشمن با همه توان به میدان آمده است/ راه حل مشکلات اطاعت از فرامین رهبری است
نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس با بیان اینکه ملت ایران همیشه در صحنه هستند، گفت: امروز دشمن با همه توان به میدان آمده است و چنگ و دندان نشان می‌دهد.

دشمن با همه توان به میدان آمده است/ راه حل مشکلات اطاعت از فرامین رهبری است

نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس با بیان اینکه ملت ایران همیشه در صحنه هستند، گفت: امروز دشمن با همه توان به میدان آمده است و چنگ و دندان نشان می‌دهد.
دشمن با همه توان به میدان آمده است/ راه حل مشکلات اطاعت از فرامین رهبری است

View more posts from this author