دشمن به‌دنبال حمله فرهنگی و فکری علیه نیروهای نظامی است/ نصب 13 هزار کانکس در مناطق زلزله‌زده کشور

دشمن به‌دنبال حمله فرهنگی و فکری علیه نیروهای نظامی است/ نصب 13 هزار کانکس در مناطق زلزله‌زده کشور
جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن چشم دیدن رشد و پیشرفت ایران به برکت تلاش‌های نیروهای نظامی را ندارد به همین علت به صورت مستمر به دنبال حمله فرهنگی و فکری علیه این نیروها به ویژه سپاه و بسیج است.

دشمن به‌دنبال حمله فرهنگی و فکری علیه نیروهای نظامی است/ نصب 13 هزار کانکس در مناطق زلزله‌زده کشور

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن چشم دیدن رشد و پیشرفت ایران به برکت تلاش‌های نیروهای نظامی را ندارد به همین علت به صورت مستمر به دنبال حمله فرهنگی و فکری علیه این نیروها به ویژه سپاه و بسیج است.
دشمن به‌دنبال حمله فرهنگی و فکری علیه نیروهای نظامی است/ نصب 13 هزار کانکس در مناطق زلزله‌زده کشور

View more posts from this author