دشمن دنبال کنترل توان موشکی ایران است/ تقویت قدرت دفاعی ضروریست

دشمن دنبال کنترل توان موشکی ایران است/ تقویت قدرت دفاعی ضروریست
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: دشمن می‌خواهد با کنترل برد، قدرت و توان موشکی ما آن را به یک اسباب‌بازی بی‌اثر بدل کند.

دشمن دنبال کنترل توان موشکی ایران است/ تقویت قدرت دفاعی ضروریست

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: دشمن می‌خواهد با کنترل برد، قدرت و توان موشکی ما آن را به یک اسباب‌بازی بی‌اثر بدل کند.
دشمن دنبال کنترل توان موشکی ایران است/ تقویت قدرت دفاعی ضروریست

View more posts from this author