دعوت از فوتبال دوستان تبریزی برای حمایت از گسترش‌فولاد

دعوت از فوتبال دوستان تبریزی برای حمایت از گسترش‌فولاد
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی تبریز از هواداران فوتبال تبریز خواست از این تیم در بازی روز جمعه مقابل اکسین البرز حمایت کنند.

دعوت از فوتبال دوستان تبریزی برای حمایت از گسترش‌فولاد

مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی تبریز از هواداران فوتبال تبریز خواست از این تیم در بازی روز جمعه مقابل اکسین البرز حمایت کنند.
دعوت از فوتبال دوستان تبریزی برای حمایت از گسترش‌فولاد

View more posts from this author