دفاع از حرم تکلیف اسلامی، ملی و انسانی است

دفاع از حرم تکلیف اسلامی، ملی و انسانی است
عضو هیأت‌ امنای موسسه روایت سیره شهدا گفت: دفاع از حرم یک تکلیف اسلامی، ملی، الهی، وجدانی و انسانی است و باید با تمام ظرفیت در مقابل گروهک‌های تکفیری و سلفی ایستادگی و مقاومت کرد.

دفاع از حرم تکلیف اسلامی، ملی و انسانی است

عضو هیأت‌ امنای موسسه روایت سیره شهدا گفت: دفاع از حرم یک تکلیف اسلامی، ملی، الهی، وجدانی و انسانی است و باید با تمام ظرفیت در مقابل گروهک‌های تکفیری و سلفی ایستادگی و مقاومت کرد.
دفاع از حرم تکلیف اسلامی، ملی و انسانی است

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author