دلار، طلا را بالا کشید

دلار، طلا را بالا کشید
افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر زمینه‌ساز نوسانات جدی در بازار بوده و افزایش قیمت طلا را نیز رقم زد.

دلار، طلا را بالا کشید

افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر زمینه‌ساز نوسانات جدی در بازار بوده و افزایش قیمت طلا را نیز رقم زد.
دلار، طلا را بالا کشید

View more posts from this author