دلگرمی خانواده‌ مدافعان حرم با فیلم حاتمی‌کیا/ پاسخ «به وقت شام» به منتقدان حضور ایران در سوریه

دلگرمی خانواده‌ مدافعان حرم با فیلم حاتمی‌کیا/ پاسخ «به وقت شام» به منتقدان حضور ایران در سوریه
فیلم‌ساز همدانی با بیان اینکه «به وقت شام» پاسخ خوبی به خیلی از منتقدان ناآگاه حضور مستشاری ما در کشورهای سوریه و عراق است، گفت: این فیلم دلگرمی خوبی برای خانواده شهدای مدافع حرم و رزمندگان بود.

دلگرمی خانواده‌ مدافعان حرم با فیلم حاتمی‌کیا/ پاسخ «به وقت شام» به منتقدان حضور ایران در سوریه

فیلم‌ساز همدانی با بیان اینکه «به وقت شام» پاسخ خوبی به خیلی از منتقدان ناآگاه حضور مستشاری ما در کشورهای سوریه و عراق است، گفت: این فیلم دلگرمی خوبی برای خانواده شهدای مدافع حرم و رزمندگان بود.
دلگرمی خانواده‌ مدافعان حرم با فیلم حاتمی‌کیا/ پاسخ «به وقت شام» به منتقدان حضور ایران در سوریه

View more posts from this author