دمای هوا در آبادان و اهواز به 41 درجه سانتی‌گراد رسید/ پیش‌بینی باران و گردوغبار برای خوزستان

دمای هوا در آبادان و اهواز به 41 درجه سانتی‌گراد رسید/ پیش‌بینی باران و گردوغبار برای خوزستان
مدیرکل سازمان هواشناسی خوزستان گفت: احتمال وقوع گردوغبار برای نواحی جنوبی و مرکزی استان در روز جمعه دور از انتظار نیست.

دمای هوا در آبادان و اهواز به 41 درجه سانتی‌گراد رسید/ پیش‌بینی باران و گردوغبار برای خوزستان

مدیرکل سازمان هواشناسی خوزستان گفت: احتمال وقوع گردوغبار برای نواحی جنوبی و مرکزی استان در روز جمعه دور از انتظار نیست.
دمای هوا در آبادان و اهواز به 41 درجه سانتی‌گراد رسید/ پیش‌بینی باران و گردوغبار برای خوزستان

View more posts from this author