دنا فرزندانش را به آغوش کشید/ تسلیت اهالی فوتبال + تصاویر

دنا فرزندانش را به آغوش کشید/ تسلیت اهالی فوتبال + تصاویر
اهالی فوتبال اصفهان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام حادثه سقوط هواپیما در کوه دنا را تسلیت گفتند.

دنا فرزندانش را به آغوش کشید/ تسلیت اهالی فوتبال + تصاویر

اهالی فوتبال اصفهان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام حادثه سقوط هواپیما در کوه دنا را تسلیت گفتند.
دنا فرزندانش را به آغوش کشید/ تسلیت اهالی فوتبال + تصاویر

View more posts from this author