دود شدن 100 هکتار از جنگل و عرصه‌های منابع طبیعی کجور/ گزارش نادرست به مسؤولان بالادستی درباره اطفا

دود شدن 100 هکتار از جنگل و عرصه‌های منابع طبیعی کجور/ گزارش نادرست به مسؤولان بالادستی درباره اطفا
آتش در جنگل‌های کجور با وجود تلاش‌های 72 ساعته برای مهار آن ‌اما همچنان در حال دست‌درازی به جنگل است و به گفته جانشین فرمانده بسیج ناحیه مقاومت نوشهر آتش اصلا مهار نشده است و 150 هکتار از عرصه‌های جنگلی دچار حریق شده است.

دود شدن 100 هکتار از جنگل و عرصه‌های منابع طبیعی کجور/ گزارش نادرست به مسؤولان بالادستی درباره اطفا

آتش در جنگل‌های کجور با وجود تلاش‌های 72 ساعته برای مهار آن ‌اما همچنان در حال دست‌درازی به جنگل است و به گفته جانشین فرمانده بسیج ناحیه مقاومت نوشهر آتش اصلا مهار نشده است و 150 هکتار از عرصه‌های جنگلی دچار حریق شده است.
دود شدن 100 هکتار از جنگل و عرصه‌های منابع طبیعی کجور/ گزارش نادرست به مسؤولان بالادستی درباره اطفا

View more posts from this author