دولت برنامه‌ای برای کنترل رکود ندارد/ افزایش روند منفی دلاری و ارزی در صنایع غذایی

دولت برنامه‌ای برای کنترل رکود ندارد/ افزایش روند منفی دلاری و ارزی در صنایع غذایی
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با اعلام اینکه دولت هم‌اکنون برنامه‌ای برای کنترل رکود در کشور ندارد، از افزایش روند منفی دلاری و ارزی در صنایع غذایی خبر داد.

دولت برنامه‌ای برای کنترل رکود ندارد/ افزایش روند منفی دلاری و ارزی در صنایع غذایی

رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با اعلام اینکه دولت هم‌اکنون برنامه‌ای برای کنترل رکود در کشور ندارد، از افزایش روند منفی دلاری و ارزی در صنایع غذایی خبر داد.
دولت برنامه‌ای برای کنترل رکود ندارد/ افزایش روند منفی دلاری و ارزی در صنایع غذایی

خرید بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author