دولت به شایستگی و ظرفیت‌های خراسان جنوبی اعتماد کند

دولت به شایستگی و ظرفیت‌های خراسان جنوبی اعتماد کند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت باید به شایستگی و ظرفیت‌های خراسان جنوبی اعتماد کند، گفت: امیدواریم جشنواره مطبوعات هر ساله به نام پروفسور معتمدنژاد به صورت منطقه‌ای و ملی برگزار شود.

دولت به شایستگی و ظرفیت‌های خراسان جنوبی اعتماد کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت باید به شایستگی و ظرفیت‌های خراسان جنوبی اعتماد کند، گفت: امیدواریم جشنواره مطبوعات هر ساله به نام پروفسور معتمدنژاد به صورت منطقه‌ای و ملی برگزار شود.
دولت به شایستگی و ظرفیت‌های خراسان جنوبی اعتماد کند

فروش بک لینک

ganool review

View more posts from this author