دولت معضل بیکاری جوانان را حل کند/ از منابع طبیعی برای اشتغالزایی بهره‌برداری شود

دولت معضل بیکاری جوانان را حل کند/ از منابع طبیعی برای اشتغالزایی بهره‌برداری شود
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: دولت تدبیر و امید معضل بیکاری جوانان کرمانشاه را حل کند که در این راستا بهره‌برداری از منابع طبیعی برای اشتغالزایی ضروریست.

دولت معضل بیکاری جوانان را حل کند/ از منابع طبیعی برای اشتغالزایی بهره‌برداری شود

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: دولت تدبیر و امید معضل بیکاری جوانان کرمانشاه را حل کند که در این راستا بهره‌برداری از منابع طبیعی برای اشتغالزایی ضروریست.
دولت معضل بیکاری جوانان را حل کند/ از منابع طبیعی برای اشتغالزایی بهره‌برداری شود

View more posts from this author