دولت کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی را تعیین‌تکلیف کند/ فروش 21 میلیارد تومان کالا در کردستان

دولت کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی را تعیین‌تکلیف کند/ فروش 21 میلیارد تومان کالا در کردستان
مدیرکل اموال تملیکی استان کردستان گفت: کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی کردستان در حال فاسدشدن است ولی تاکنون دولت برای تعیین‌ تکلیف آنها کاری انجام نداده است.

دولت کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی را تعیین‌تکلیف کند/ فروش 21 میلیارد تومان کالا در کردستان

مدیرکل اموال تملیکی استان کردستان گفت: کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی کردستان در حال فاسدشدن است ولی تاکنون دولت برای تعیین‌ تکلیف آنها کاری انجام نداده است.
دولت کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی را تعیین‌تکلیف کند/ فروش 21 میلیارد تومان کالا در کردستان

View more posts from this author