دولت گذشته علاقه‌ای به اجرای طرح تصویب آمایش سرزمین نداشت/لزوم مشارکت دانشجویان در طرح‌های پارس جنوبی

دولت گذشته علاقه‌ای به اجرای طرح تصویب آمایش سرزمین نداشت/لزوم مشارکت دانشجویان در طرح‌های پارس جنوبی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب طرح آمایش سرزمین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت گذشته عقیده‌ای به اجرایی کردن این مصوبه مهم نداشت، اما در دولت یازدهم این کار با شتاب خوبی در حال انجام است.

دولت گذشته علاقه‌ای به اجرای طرح تصویب آمایش سرزمین نداشت/لزوم مشارکت دانشجویان در طرح‌های پارس جنوبی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب طرح آمایش سرزمین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت گذشته عقیده‌ای به اجرایی کردن این مصوبه مهم نداشت، اما در دولت یازدهم این کار با شتاب خوبی در حال انجام است.
دولت گذشته علاقه‌ای به اجرای طرح تصویب آمایش سرزمین نداشت/لزوم مشارکت دانشجویان در طرح‌های پارس جنوبی

وبلاگ اطلاعات

اندروید

View more posts from this author