دومین متهم اصلی قاتل شهید زینی‌وند دستگیر شد

دومین متهم اصلی قاتل شهید زینی‌وند دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: دومین متهم اصلی قاتل شهید زینی‌وند که در مهرماه سال جاری این جوان رشید نیروی انتظامی را در شهرستان دره‌شهر به شهادت رسانده بود دستگیر شد.

دومین متهم اصلی قاتل شهید زینی‌وند دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: دومین متهم اصلی قاتل شهید زینی‌وند که در مهرماه سال جاری این جوان رشید نیروی انتظامی را در شهرستان دره‌شهر به شهادت رسانده بود دستگیر شد.
دومین متهم اصلی قاتل شهید زینی‌وند دستگیر شد

View more posts from this author