دومین میزبانی ورزشگاه امام رضا (ع) از دومین خوزستانی لیگ برتر فوتبال

دومین میزبانی ورزشگاه امام رضا (ع) از دومین خوزستانی لیگ برتر فوتبال
تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و پدیده مشهد در ورزشگاه امام رضا (ع) به مصاف هم می‌روند.

دومین میزبانی ورزشگاه امام رضا (ع) از دومین خوزستانی لیگ برتر فوتبال

تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و پدیده مشهد در ورزشگاه امام رضا (ع) به مصاف هم می‌روند.
دومین میزبانی ورزشگاه امام رضا (ع) از دومین خوزستانی لیگ برتر فوتبال

View more posts from this author