دیدار استاندار تهران با خانواده معظم شهیدان صدیفی در دماوند

دیدار استاندار تهران با خانواده معظم شهیدان صدیفی در دماوند
استاندار تهران در جریان سفر به شهرستان دماوند با خانواده معظم شهیدان صدیفی دیدار کرد.

دیدار استاندار تهران با خانواده معظم شهیدان صدیفی در دماوند

استاندار تهران در جریان سفر به شهرستان دماوند با خانواده معظم شهیدان صدیفی دیدار کرد.
دیدار استاندار تهران با خانواده معظم شهیدان صدیفی در دماوند

View more posts from this author