دیدار با 340 خانواده شهید و ایثارگر در شهرستان خرم‎دره

دیدار با 340 خانواده شهید و ایثارگر در شهرستان خرم‎دره
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرم‎دره گفت: طی سال جاری با 340 خانواده شاهد و ایثارگر در شهرستان خرم‎دره دیدار می‎شود.

دیدار با 340 خانواده شهید و ایثارگر در شهرستان خرم‎دره

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرم‎دره گفت: طی سال جاری با 340 خانواده شاهد و ایثارگر در شهرستان خرم‎دره دیدار می‎شود.
دیدار با 340 خانواده شهید و ایثارگر در شهرستان خرم‎دره

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author