دیدار تولیت حرم رضوی با آیت‌الله جوادی آملی

دیدار تولیت حرم رضوی با آیت‌الله جوادی آملی
تولیت حرم مطهر رضوی با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی دیدار کرد.

دیدار تولیت حرم رضوی با آیت‌الله جوادی آملی

تولیت حرم مطهر رضوی با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی دیدار کرد.
دیدار تولیت حرم رضوی با آیت‌الله جوادی آملی

آپدیت نود 32 جدید

View more posts from this author