دیدار رئیس مجلس با خانواده شهیدان سلیمانیان و هاشمی‌نسب

دیدار رئیس مجلس با خانواده شهیدان سلیمانیان و هاشمی‌نسب
رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهیدان سلیمانیان بیدگلی و هاشمی‌نسب دیدار کرد.

دیدار رئیس مجلس با خانواده شهیدان سلیمانیان و هاشمی‌نسب

رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهیدان سلیمانیان بیدگلی و هاشمی‌نسب دیدار کرد.
دیدار رئیس مجلس با خانواده شهیدان سلیمانیان و هاشمی‌نسب

View more posts from this author