دیگر نوبت قهرمانی تراکتور است/ هجمه فردوسی‌پور علیه ما بود/ خوزستان قهرمانی را از دهان شیر بیرون کشید

دیگر نوبت قهرمانی تراکتور است/ هجمه فردوسی‌پور علیه ما بود/ خوزستان قهرمانی را از دهان شیر بیرون کشید
سرمربی تیم استقلال اهواز گفت: قهرمانی تیمی از این خوزستان چیز عجیبی نیست و استقلال خوزستان با شایستگی قهرمانی را از دهان شیر بیرون کشید.

دیگر نوبت قهرمانی تراکتور است/ هجمه فردوسی‌پور علیه ما بود/ خوزستان قهرمانی را از دهان شیر بیرون کشید

سرمربی تیم استقلال اهواز گفت: قهرمانی تیمی از این خوزستان چیز عجیبی نیست و استقلال خوزستان با شایستگی قهرمانی را از دهان شیر بیرون کشید.
دیگر نوبت قهرمانی تراکتور است/ هجمه فردوسی‌پور علیه ما بود/ خوزستان قهرمانی را از دهان شیر بیرون کشید

خرید بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author