ذخایر سدهای همدان به 68 میلیون مترمکعب رسید/ کاهش 71 درصدی ورود آب به سد اکباتان نسبت به پارسال

ذخایر سدهای همدان به 68 میلیون مترمکعب رسید/ کاهش 71 درصدی ورود آب به سد اکباتان نسبت به پارسال
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان حجم سدهای استان همدان را 68 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: وضعیت ذخایر سدهای همدان مطلوب نیست و مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

ذخایر سدهای همدان به 68 میلیون مترمکعب رسید/ کاهش 71 درصدی ورود آب به سد اکباتان نسبت به پارسال

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان حجم سدهای استان همدان را 68 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: وضعیت ذخایر سدهای همدان مطلوب نیست و مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.
ذخایر سدهای همدان به 68 میلیون مترمکعب رسید/ کاهش 71 درصدی ورود آب به سد اکباتان نسبت به پارسال

View more posts from this author