ذخیره‌سازی بیش از 13 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های سطحی

ذخیره‌سازی بیش از 13 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های سطحی
پس از بارش‌های اخیر با احداث سازه‌های آبخیزداری در شهرستان دهلران علاوه بر کنترل و مهار سیلاب‌های مخرب، 13 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های سطحی کنترل و ذخیره شده که منجر به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی خواهد شد.

ذخیره‌سازی بیش از 13 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های سطحی

پس از بارش‌های اخیر با احداث سازه‌های آبخیزداری در شهرستان دهلران علاوه بر کنترل و مهار سیلاب‌های مخرب، 13 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های سطحی کنترل و ذخیره شده که منجر به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی خواهد شد.
ذخیره‌سازی بیش از 13 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های سطحی

نود32 آپدیت ورژن 7

خرم خبر

View more posts from this author