ذخیره‌سازی یک هزار و 110 تن میوه برای نوروز 97/ افزایش قیمت مرغ گرم ممنوع است

ذخیره‌سازی یک هزار و 110 تن میوه برای نوروز 97/ افزایش قیمت مرغ گرم ممنوع است
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: تاکنون یک هزار و 110 تن میوه شامل سیب و پرتقال(492 تن سیب و 618 تن پرتقال) در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده است و مردم در نوروز 97 نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

ذخیره‌سازی یک هزار و 110 تن میوه برای نوروز 97/ افزایش قیمت مرغ گرم ممنوع است

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: تاکنون یک هزار و 110 تن میوه شامل سیب و پرتقال(492 تن سیب و 618 تن پرتقال) در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده است و مردم در نوروز 97 نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
ذخیره‌سازی یک هزار و 110 تن میوه برای نوروز 97/ افزایش قیمت مرغ گرم ممنوع است

View more posts from this author