ذره‌ای از محبت دنیا در دل پیامبر اسلام(ص) نبود

ذره‌ای از محبت دنیا در دل پیامبر اسلام(ص) نبود
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: پیامبر(ص) نه تنها محبت دنیا را به دل خود راه نمی‌داد، بلکه حتی آن را از چشمان خودش دور می‌کرد.

ذره‌ای از محبت دنیا در دل پیامبر اسلام(ص) نبود

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: پیامبر(ص) نه تنها محبت دنیا را به دل خود راه نمی‌داد، بلکه حتی آن را از چشمان خودش دور می‌کرد.
ذره‌ای از محبت دنیا در دل پیامبر اسلام(ص) نبود

عکس

View more posts from this author