ذوب قربانی شد/ الماس سیاه استقلال درخشید

ذوب قربانی شد/ الماس سیاه استقلال درخشید
امیر قلعه‌نویی بعد از بازی دیشب حمایت مسؤولان ورزشی از آبی‌های پایتخت را یکی از دلایل باخت تیم خود دانست و ذوب را قربانی این تفکر عنوان کرد.

ذوب قربانی شد/ الماس سیاه استقلال درخشید

امیر قلعه‌نویی بعد از بازی دیشب حمایت مسؤولان ورزشی از آبی‌های پایتخت را یکی از دلایل باخت تیم خود دانست و ذوب را قربانی این تفکر عنوان کرد.
ذوب قربانی شد/ الماس سیاه استقلال درخشید

View more posts from this author