رئیس مجلس درگذشت پدر شهیدان عبوری را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت پدر شهیدان عبوری را تسلیت گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت پدر شهیدان حجت‌الله، ابوالقاسم و محمدعلی عبوری را تسلیت گفت.

رئیس مجلس درگذشت پدر شهیدان عبوری را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت پدر شهیدان حجت‌الله، ابوالقاسم و محمدعلی عبوری را تسلیت گفت.
رئیس مجلس درگذشت پدر شهیدان عبوری را تسلیت گفت

View more posts from this author