رئیس هیأت دوومیدانی قم سرمربی تیم ملی جوانان ایران شد

رئیس هیأت دوومیدانی قم سرمربی تیم ملی جوانان ایران شد
رئیس هیأت دو و میدانی استان قم با تصمیم سازمان تیم‌های ملی فدراسیون دو و میدانی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان ایران انتخاب شد.

رئیس هیأت دوومیدانی قم سرمربی تیم ملی جوانان ایران شد

رئیس هیأت دو و میدانی استان قم با تصمیم سازمان تیم‌های ملی فدراسیون دو و میدانی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان ایران انتخاب شد.
رئیس هیأت دوومیدانی قم سرمربی تیم ملی جوانان ایران شد

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author