راهبرد سپاه محرومیت‌زدایی از جامعه است/ ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای فقرزدایی

راهبرد سپاه محرومیت‌زدایی از جامعه است/ ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای فقرزدایی
جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از راهبردهای سپاه پاسداران، عمل به فرامین و منویات مقام معظم رهبری است که از مهم‌ترین دستورات ایشان، محرومیت‌زدایی از جامعه می‌باشد.

راهبرد سپاه محرومیت‌زدایی از جامعه است/ ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای فقرزدایی

جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از راهبردهای سپاه پاسداران، عمل به فرامین و منویات مقام معظم رهبری است که از مهم‌ترین دستورات ایشان، محرومیت‌زدایی از جامعه می‌باشد.
راهبرد سپاه محرومیت‌زدایی از جامعه است/ ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای فقرزدایی

View more posts from this author