راه‌آهن مشهد، رتبه اول جابه‌جایی مسافر در کشور

راه‌آهن مشهد، رتبه اول جابه‌جایی مسافر در کشور
مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی با بیان اینکه راه‌آهن مشهد، رتبه اول جابه‌جایی مسافر در کشور است، گفت: در 11 ماه سالجاری، 11 میلیون و 46 هزار و 269 مسافر در مسیر خراسان رضوی و به مقصد مشهد جابه‌جا شدند که با رشد 9 درصدی مواجه بودیم.

راه‌آهن مشهد، رتبه اول جابه‌جایی مسافر در کشور

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی با بیان اینکه راه‌آهن مشهد، رتبه اول جابه‌جایی مسافر در کشور است، گفت: در 11 ماه سالجاری، 11 میلیون و 46 هزار و 269 مسافر در مسیر خراسان رضوی و به مقصد مشهد جابه‌جا شدند که با رشد 9 درصدی مواجه بودیم.
راه‌آهن مشهد، رتبه اول جابه‌جایی مسافر در کشور

View more posts from this author