راه‌اندازی سینمای دیجیتال در آباده

راه‌اندازی سینمای دیجیتال در آباده
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده از راه‌اندازی سینمای دیجیتال در این شهرستان از ابتدای تیرماه جاری خبر داد.

راه‌اندازی سینمای دیجیتال در آباده

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده از راه‌اندازی سینمای دیجیتال در این شهرستان از ابتدای تیرماه جاری خبر داد.
راه‌اندازی سینمای دیجیتال در آباده

bluray movie download

View more posts from this author