راه‌اندازی موفق سیستم اثر انگشت در مازندران به صورت پایلوت کشور

راه‌اندازی موفق سیستم اثر انگشت در مازندران به صورت پایلوت کشور
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران از راه‌اندازی موفق سیستم اثر انگشت در مازندران به صورت پایلوت کشور خبر داد.

راه‌اندازی موفق سیستم اثر انگشت در مازندران به صورت پایلوت کشور

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران از راه‌اندازی موفق سیستم اثر انگشت در مازندران به صورت پایلوت کشور خبر داد.
راه‌اندازی موفق سیستم اثر انگشت در مازندران به صورت پایلوت کشور

خرید بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author