راه‌اندازی نخستین مرکز فراگیر ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه در رشت

راه‌اندازی نخستین مرکز فراگیر ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه در رشت
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از راه‌اندازی نخستین مرکز فراگیر کانون ویژه کودکان دارای نیاز‌های ویژه در رشت خبر داد.

راه‌اندازی نخستین مرکز فراگیر ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه در رشت

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از راه‌اندازی نخستین مرکز فراگیر کانون ویژه کودکان دارای نیاز‌های ویژه در رشت خبر داد.
راه‌اندازی نخستین مرکز فراگیر ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه در رشت

بک لینک رنک 7

View more posts from this author