راه‌اندازی 550 بازارچه صنایع دستی در کشور/صنایع‌دستی از ضعف ساختار کلان رنج می‌برد

راه‌اندازی 550 بازارچه صنایع دستی در کشور/صنایع‌دستی از ضعف ساختار کلان رنج می‌برد
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راه‌اندازی بیش از 550 بازارچه صنایع دستی در نوروز امسال در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی نوروز برای هنرمندان از طریق این بازارچه‌های 25 میلیارد تومان است.

راه‌اندازی 550 بازارچه صنایع دستی در کشور/صنایع‌دستی از ضعف ساختار کلان رنج می‌برد

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راه‌اندازی بیش از 550 بازارچه صنایع دستی در نوروز امسال در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی نوروز برای هنرمندان از طریق این بازارچه‌های 25 میلیارد تومان است.
راه‌اندازی 550 بازارچه صنایع دستی در کشور/صنایع‌دستی از ضعف ساختار کلان رنج می‌برد

گوشی

خبر فرهنگیان

View more posts from this author